Partners login

Plania

Import fra tegning Enkelt og raskt igang

Ved å importere areal data direkte fra dwg tegning kommer du raskt opp og står, samtidig som du får en smart tegning med kobling til alle arealer

Skravur på tegning Velg selv

En kan enkelt legge skravur på tegningen, for eksempel om en vil ha en oversikt over hvilke leietaker som har hvilke arealer

Areal og Tegning

Oversikt over alle arealer, tegninger og tilhørende informasjon kan være en utfordring for mange. Dette er også ganske levende informasjon, som igjen gjør det enda viktigere å holde informasjonen oppdatert slik at en til enhver tid har riktig informasjon tilgjengelig. Dette er også informasjon som forplanter seg videre i organisasjonen, eksempelvis leiekontrakter, renhold, drift og vedlikehold med mer. Feilinformasjon i denne grunndataen kan dermed fort få ubehagelige konsekvenser.

Plania EF er det verktøyet som håndterer dette på en enkel måte, og gir brukerne den kontrollen og oversikten de trenger. Denne modulen gir deg informasjon om hele eiendommen, ned til minste kvadratmeter. Hovedfunksjonene er arealberegning, illustrering av arealdisposisjoner, lagstyring og utskrift. Modulen er en grafisk overbygning i forhold til de moduler som kan relateres til tegninger i Autocad, og det er naturligvis kobling mellom rommene og tegningene. Dette gir et resultat hvor en enkelt kan ta ut rapporter på alle nivå, enten en ønsker å aggregere det opp på flere eiendommer eller ned på kun en etasje.