Partners login

Plania

6 Grunner til å velge Plania

20 jan. 2015

Per Eric Johansen Daglig leder

Det finnes stadig flere FDV systemer på markedet. Selv for oss som arbeider med dette til daglig virker alternativene nesten uendelige. I dagens marked finnes både «påbygg» til ERP og CRM systemer, små «apps» og dedikere fagsystemer. Plania er sistnevnt, et rendyrket FDV system. Vi mener det finnes mange grunner til å se nærmere på akkurat våre løsninger. Her følger seks av dem.

1. Datafangst: Overalt, alltid

Uten effektiv datafangst vil FDV systemet «råtne på rot» og en risikerer at lansering av løsningen kun er begynnelsen på slutten. Med Plania får du effektiv datafangst der du er, når du trenger det. Med vår løsning for håndholdte enheter, enten det være seg nettbrett eller mobiltelefon, så får du en brukervennlig og optimalisert arbeidsflate. Registrer avvik, dokumenter arbeid utført og få tilgang til mer informasjon og dokumentasjon. Med Plania gjør vi det enkelt for utøvende personell å delta i datafangsten, hvor smarte funksjoner som optimalisert brukerflate og styrt informasjonsfangst sikrer kvalitet på din data. God datafangst er selve fundamentet for de neste fem grunnene for å velge Plania, noe som i seg selv påpeker viktigheten av dette punkt.

2. Samhandling: Foren interne og eksterne ressurser

Tilgang på informasjon, effektiv oppgavedelegering og oppfølging sparer mye tid. Det å bevege seg mellom interne systemer, opprette eposter eller loggføre oppgaver manuelt i underleverandørers systemer er dobbeltarbeid. Plania har gjennom mange år perfeksjonert løsningene våre til å bli en plattform for samhandling. En plattform som forener alle partene i en FDV prosess. En plattform som konsoliderer, deler og distribuerer informasjon og oppgaver. Med Plania får du ikke bare økt samhandling internt i organisasjonen, du knytter også til deg partnere og leverandører og får en uforkortet og effektiv håndtering av FDV prosessene, uavhengig av parter involvert.

3. Kontroll: Korrekt og oppdatert informasjon på riktig plass

Spørsmål mange kjenner seg igjen i er: Hvem gjorde hva? Er jobben utført? Når ble den utført, og hva er resultatet? Med Plania blir det enkelt å gi svaret. Med vår datastruktur i bunn, et brukervennlig grensesnitt og smart informasjonsbehandling er det like enkelt å se svaret for en eiendom som for en komponent. Plania sin FDV løsning gir de nødvendige oversikter, og umiddelbar tilgang til detaljene, som kreves for at du skal ha kontroll, til enhver tid. Det ligger store besparelser i å ha kontroll, og Plania har vært med på å realisere disse besparelsene i mer enn 25 år (Du finner mer informasjon om omfang av besparelser i våre kundecaser).

4. Dokumentasjon: dataens Integritet

Mengden av dokumentasjon tilknyttet FDV er enorm og det kreves en solid struktur for å forvalte, dele og vedlikeholde dokumentasjonen. Plania dokumentstyring gjør dokumentasjonen tilgjengelig på flere nivåer. Dokumentstrukturen i kombinasjon med en anleggsstruktur basert på NS-3451 gjør det enkelt å finne ønsket dokumentasjon, uavhengig av situasjon og behov. Med Plania oppnår du både konsolidering, deling og effektiv forvaltning av din FDV dokumentasjon.

5. Rapportering: Grunnlaget for forbedring

I Plania er rapportering mer enn å sende data «oppover». Med Plania får en rapportering i alle ledd. Dette gir hver og en relevante oversikter og matnyttig data som en kan bruke i sin planlegging, for å synliggjøre sitt arbeid, omfang og dokumentere faktiske situasjoner. I Plania er det enkelt å opprette visninger, lagre spørringer, summere, gruppere; Ja rett og slett strukturere datagrunnlaget slik du vil ha det.
I tillegg til effektiv rapportering for den enkelte bruker utnytter Plania standard Microsoft teknologi som mer eller mindre tilbyr ubegrensede rapporteringsmuligheter. Mye er universelt, men vår erfaring er at hver organisasjon har sitt rapporteringsbehov. Dermed er fleksibilitet og evnen til å generere de rapporter som er viktig for akkurat deg en viktig parameter. I tillegg er smartness som automatisk distribusjon av rapporter pr epost til ønsket intervall og dashboard med navigering i dataen funksjoner som forenkler både arbeidet med, og prosessene rundt, rapportering.

6. Kontinuerlig forbedring: Verden går fremover, velg en leverandør som gjør det samme

Vi er overbevist om at dersom du skal tilby gode løsninger som skal effektivisere, avlaste og gjøre arbeidsdagen enklere, så må du forstå kundens arbeidsprosesser. En leverandør må forstå dagens situasjonsbilde, hva kunden ønsker å oppnå og hva som må til for å komme dit. Plania har kunder i alle skalaer innen prosessmodenhet, og vi arbeider målrettet sammen med kunden for kontinuerlig videreutvikling av FDV operasjonen. Det finnes (dessverre) ingen snarvei, men med en leverandør som beveger seg i samme retning som deg selv, så er du i alle fall sikret unødvendige avsporinger, kostbare systembytte og manglende måloppnåelse. Vi lever i en dynamisk hverdag hvor nye krav, forskrifter og endringer i standarder påvirker enhver organisasjon. I en slik situasjon er det godt å vite at Plania har 25 suksessfulle år bak seg, og vi ønsker 25 nye sammen med deg.

 

Om selskapet: Plania er en pioner i FDV-markedet. Selskapet har mer enn 25 års erfaring med utvikling og implementering av FDV-løsninger. Plania produktene er bygget på «state of the art» teknologi, og vi leverer bransjeløsninger tilpasset eiendom og industri.

 

Relatert innhold