Partners login

Plania

FM Konferanse 2017

3 okt. 2017

Frode Knudsen Markedssjef

Plania deltar på FM Konferansen 2017

Årets FM Konferanse har tema: Digitalisering av bygg og eiendomsforvaltning

Årets konferanse legger vekt på innovasjon og utvikling, og hvilke muligheter som ligger i digitalisering av tjenester innen bygg- og einedomsforvaltning.

Bygg- og eiendomsforvaltning får stadig større påvirkning på verdiskaping og tilleggsverdier for eier, bruker og samfunn. Verdien for kjernevirksomheten gjenspeiles i kvalitetskrav, løsninger og tjenestebruk. Samtidig skjer raske endringer i samfunn, markeder og teknologi som påvirker behov, utforming av tjenester og valg av leveransemodeller. Dette skaper nye utfordringer for blant annet strategiske valg innen bygg- og eiendomsforvaltnings, kompetanse, organisering, teknologibruk og ledelse. 

Foredragsholderne har erfaringer med ny teknologi som er på vei inn i vår hverdag, og som kan gi verdifulle impulser til noe av det som ligger foran oss.
 
Konferanseprogrammet vil derfor være til inspirasjon og nytte for ledelsesmiljøene på ulike nivåer, både hos dem som har ansvar for et vel fungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene for og dem som tar mål av seg til å levere det som trengs – med rett kvalitet og til rett kostnad.

 

Mer informasjon dere her: https://choo.tfsk.no/kurs/tfs?id=1164 

Relatert innhold