Partners login

Plania

Nok en fylkeskommune velger Plania

7 des. 2016

Frode Knudsen Markedssjef

Vestfold fylkeskommune (VFK) eier og driver 10 videregående skoler, en skole for sosialmedisinske institusjoner (SMI), en folkehøyskole (Skiringssal) og Fagskolen i

Vestfold. VFK har også ansvar for drift en del kulturbygg. Eiet bygningsmasse er på ca.225000 kvadratmeter. I tillegg kommer 10 tannklinikker som leier areal.

Dette setter høye krav til FDV systemet og Plania er stolte av å bli valgt som leverandør. Vi takker for tilliten og ser frem til ett godt samarbeid i årene som kommer

 

Relatert innhold