Partners login

Plania

Nrk velger Plania renholdssystem

10 jan. 2017

Frode Knudsen Markedssjef

Nrk ønsker bedre oversikt og høyere effektivitet på renholdet sitt, og ser gevinster med å trekke renhold inn i FDV systemet sitt

Renhold er et viktig fag og en stor andel av utgiftspostene i et vedlikeholdsbudsjett. Nrk ser viktigheten med fokus på god planlegging og effektiv utførelse renhold, og har valgt å utvide Plania med renholdsmodulen. På den måten kan de på en brukervennlig måte få god oversikt over renholdsplaner, renholds utførelse og gjennomføring av Insta kontroller. En ser også at renholderne kan bli en viktig bidragsyter i innmeldinger av feil og mangler ute på byggene, og at en da kan dra fordeler ut av å ha renholdsystemet direkte integrert med FDV systemet sitt.

Renholderen kan på en enkel måte via nettbrett(Android eller Ipad) både rapportere renhold, eventuell tillegstid og sende inn eventuell feil til teknisk avdeling. På den måten kan en dra nytte av det faktum at renholderne er ofte ute på byggene og går gjennom de fleste rom, og på den måten ofte oppdager dersom noe ikke er som det skal være. 

Plania takker Nrk for tilliten, ser frem til ett godt prosjekt, og gleder oss til se resultatene av arbeidet.

Relatert innhold