Partners login

Plania

Plania har fått nye eiere

7 des. 2016

Leif Kvie Business Development

Plania AS har I løpet av de siste årene registrert en økende trend med konsolidering blant leverandører av FDV løsninger. Dette er en naturlig utvikling i alle konkurranseutsatte bransjer og kommer markedet til gode med bedre og mer kosteffektive løsninger. Plania AS er intet unntak og eierne i Plania AS har valgt å overdra 100% av aksjene i selskapet til Vitec Software Group AB fra 05.12.2016, ref pressemelding vedlagt. Selskapet vil etter hvert endre navn til Vitec Plania AS,  men skal ellers fortsette som før.

For alle våre kunder og samarbeidspartnere innebærer overtakelsen ingen endring i kundeforholdet. Virksomheten fortsetter som før hvor kontaktperson,  kontaktinformasjon og våre produkter er de samme.

Plania vil i 2016 levere et av de beste resultater i selskapets 30 år lange historie.

Vitec Software Group  AB( http://www.vitec.se), som ledes av Lars Stenlund, er et nordisk børsnotert softwareselskap med over 500 ansatte og 618 millioner i omsetning i 2015. Selskapet har 8 forretningsområder og har en gjennomsnittlig årlig vekst på 25 % pr år . Veksten skjer i hovedsak gjennom oppkjøp av vel etablerte selskap med god inntjening og attraktive programvare produkter som Plania. Vi mener at denne konsolideringen vil styrke Planias konkurransekraft i FDV markedet.

Dersom dere ønsker ytterligere informasjon vennligst kontakt undertegnede eller daglig leder, Ingvar Espeland.

Se pressemelding: http://cws.huginonline.com/V/171957/PR/201612/2061361_2.html

 

Med vennlig hilsen

Leif Kvie

 

Kontaktinformasjon:

Ingvar Espeland                                Leif Kvie
Telefon: 51959080                            Telefon: 51959095
Epost: ie@plania.no                          Epost: lk@plania.no

Relatert innhold