Partners login

Plania

Referanse studier

 • Kostnadseffektiv investering 

  Finnmarkssykehuset HF

  Som driftsansvarlig for Finnmarksykehuset har Frode Larsen det overordnede driftsansvaret for 87.000 kvadratmeter bygningsmasse, fordelt på fem lokasjoner, i et fylke like stort som hele Danmark.
   

  Les hele referansestudiet

 • Oversikt og kontroll

  Subsea 7

  Vi er helt avhengige av en leverandør med så gode løsninger som Plania. Vi bruker Plania til alt. Klart at det både er økonomisk og effektivt for oss med så mange moduler i samme software. Det sparer oss for lisenskostnader og vi forholder oss til et system og en leverandør. Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk.

  Les hele referansestudiet

 • Store besparelser

  Nortura

  Store besparelser med konsolidert vedlikeholdssystem

  Les hele referansestudiet

 • Effektiv hverdag

  Nortura Reservedeler

  Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av cirka 18 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter.Selskapet har en årsomsetning på cirka 20,6 milliarder kroner, med industrivirksomhet i 29 kommuner fordelt på 13 fylker. Konsernet har omlag 5 600 medarbeidere

  Les hele referansestudiet

 • Effektiv bruk av ressurser!

  Diakonhjemmet Sykehus

  Diakonhjemmet Sykehus har omlag 1.500 ansatte og en bygningsmasse på over 50.000 kvadratmeter fordelt på flere bygg. FDVU-ansvarlig Hege Johnsen forteller oss at hun er svært godt fornøyd med mulighetene Plania gir. De får oversikt, det blir lettere å se helheten i ressursbruken og å styre ressursene der hvor behovet er størst.

  Les hele referansestudiet

 • Forbedret oppetid!

  Skretting

  Plania er veldig løsningsorienterte. Hvis vi har et problem eller utfordring, blir det tatt hånd om umiddelbart. Etter et møte så er det ordnet. Det synes jeg er unikt.

  Les hele referansestudiet