Bla nedover

image/svg+xml

Kontrakts håndtering

Plania håndtere hele prosessen på en smidig og enkel måte. 
Systemet håndterer både utleie av næringslokaler, leieligheter og uteområder. Det er også egen modul for håndtering av innleie kontrakter
image/svg+xml

Step1

Registrer informasjon

Første steg for å etablere en utleie kontrakt i Plania vil være følgende :
Velge startdato, knytte til kunde, utleieobjekter, priser og eventuelle tillegg. 
Til slutt angir man varighet, fakturering og reguleringsbetingelser.
Deretter er det klart for oppstart og man kan produsere første faktura.
image/svg+xml

Step2

Plania benytter den standardkontrakten som dere bruker idag og fletter inn nødvendig informasjon fra registreringsdialogen. Man kan med andre ord beholde standardkontrakten i word og få flettet inn viktig informasjon som kunde, utleieobjekter, priser, datoer, faktureringsbetingelser, reguleringsbetingelser osv
i avtaledokumentet.
image/svg+xml

Step 3

Når kontrakten er signert fra kunde og kunden har flyttet inn kan man starte faktureringsrutinen i systemet. Fakturering foretas enten i Plania eller ved at man produserer fakturagrunnlag som overføres til økonomisystemet via eget grensesnitt.
image/svg+xml

Step 4

Faktura sendes kunde,via ønsket media. Forvaltere vil få full oversikt over alle kontrakter en har tilgang til, med priser, sist regulert dato, sist faktuert dato, neste faktureringsdato osv.
Med andre ord en enkel oversikt som gir full kontroll på alle kontrakter en forvalter
image/svg+xml

Step 5

Regulering

I forkant av regulering setter man opp varsling slik at forvalter får varsel en angitt tid før regulering.(1 uke, 1 måned, dette er valgfritt for bruker). Forvalteren kan enkelt regulere de kontraktene det gjelder i henhold til avtalte reguleringsbetingelser, og systemet vil legge til ett eget reguleringsbrev ved neste faktura. Forvalteren håndterer kun selve reguleringen mens  systemet tar seg av beregning av prisene og reguleringsbrevet til kunden.
image/svg+xml

Step 6

Historikk

Plania vil ta vare på all historikk for deg, så en kan alltid kunne gå tilbake til gamle kontrakter og sjekke historiske data ved behov.
image/svg+xml

Rapportering

Forvalteren kan enkelt ta ut rapporter. Man kan benytte standardrapporter og etablere egendefinerte rapporter 

Plania

Kontraktshåndtering