Bla nedover

image/svg+xml

Drift og vedlikehold

Plania håndterer alle drift og vedlikeholds aktiviteter på en enkel og oversiktlig måte, og ivaretar og tilgjengeliggjør all dokumentasjon. 
image/svg+xml

Meldingshåndtering

Fornøyde og oppdaterte kunder

Ved å gi kunder eller egne avdelinger tilgang til systemet kan eksterne melde inn oppgaver, avvik og ønsker direkte inn i systemet. På den måten slipper man unna mange muntlige beskjeder, gule lapper, telefoner og mailer. Innmelder vil også motta oppdateringer etterhvert som status på sin melding blir oppdatert, og en vil naturligvis slippe purringer så lenge en tar tak i de innmeldte sakene
image/svg+xml
image/svg+xml

Planlegge og behandle aktiviteter

Systemet hjelper deg å holde styr på alle rutiner og repeterende oppgaver, både de interne oppgavene og oppdrag som skal utføres av dine leverandører. Plania er et perfekt verktøy for å planlegge og prioritere oppgaver
image/svg+xml

Utførende

Enkelt og effektivt

Et brukervennlig og tilgjengelig system som medfører at selve jobben med å ferdigmelde utført arbeid og etablere dokumentasjon blir så enkel som mulig. Her kan man også benytte den arbeidsflaten som passer best til egen arbeidssituasjon. Enten det er en smart telefon, nettbrett eller en pc så får man enkelt tilgang til den informasjonen man trenger for å utføre arbeidsordren.
image/svg+xml

Resultat

Anvendbar data på en enkel måte

Plania åpner for muligheten til å kunne lære og gjenbruke intern kunnskap, samtidig som en opparbeider seg et grunnlag med informasjon som igjen kan være styrende mot bedre resultatet. Her vil man lett fange opp avvik og kunne trekke ut tunge kostnadsbærere, og dermed også ha muligheten til å se hvorvidt det er noe som kan forbedres. En vil også kunne måle resultater på eventuelle forbedringstiltak som iverksettes i organisasjonen.
image/svg+xml
image/svg+xml

Rapportering

Plania brukere kan enkelt ta ut rapporter fra systemet selv. En kan benytte standardrapporter og etablere egendefinerte rapporter. Plania er et veldig godt verktøy for å etablere grunnlag for beslutningsstøtte i egen organisasjon.

Drift og Vedlikehold i Plania

Full kontroll på FDV dokumentasjon