Partners login

Plania

Alt på en plass Lett tilgjengelig for alle

Med Plania samler du all dokumentasjon og alle aktiviteter knyttet til eiendommene dine på en plass. 

Plania EF


FDVU system for eiendomsforvaltere

Plania EF gir deg oversikt og kontroll på alle kontrakter og arealdisponeringer. Med Plania EF får du en effektiv og korrekt håndtering av fakturering, regulering og rapportering. Unngå tap og få fornøyde kunder med Plania EF.

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Web-løsningen til Plania har effektivisert hverdagen vår betraktelig. Brukere melder inn saker selv, epost- og telefonhenvendelser er over halvert det siste året.
Coast Center Base AS

May Britt Wang Paulsen / Saksbehandler Eiendom/Drift

Ved å ta i bruk Plania har Boligbygg Oslo KF fått systemstøtte som underbygger våre forretningsprosesser. Vi har fått en helhetlig løsning og et bedre styringsverktøy. Plania har dyktige prosjektledere og konsulenter som evner å sette seg inn i våre problemstillinger
Boligbygg Oslo KF

Randi Anne Ervik / Spesialkonsulent

Ved å samle informasjon knyttet til bygg, utleieareal, kunder og kontrakter på en plass, i ett enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt vil en raskt få full kontroll og oversikt på alle kontrakter. Plania EF hjelper brukeren med å huske viktige datorer, samt gi oversikter og rapporter som hjelper forvalteren til å være proaktive mot sine kunder. Via tegning har en suveren oversikt over egne arealer både visuelt og i listeform.Plania EF tolker AutoCad tegninger og leser dwg filen direkte inn i systemet. Dette åpner opp for mye funksjonalitet rundt selve tegningen, samtidig som en benytter ett standardisert format. Trekk ut de oversikter du trenger og aggreger informasjon fra rom, til bygg og til hele porteføljen.

Kundeportal
Plania EF gir kunden en web-portal hvor en kan hente ​egen kontraktsinformasjon, melde inn ønsker og feil, samt følge status på egne kontrakter og innmeldte saker. Dette har vist seg å være veldig effektivt i kunde – leverandør samarbeidet og øker serviceopplevelsen til egne kunder. Plania EF har også spesialtilpasset funksjonalitet rettet mot boligutleie, som er utviklet sammen med noen av de største boligutleierne i Norge.
 

Plania EF håndterer alle aspekter med utleie. Få full oversikt over alle kontrakter, kontroll på reguleringer, garantier og faktureringer på en smidig og effektiv måte.
Systemet ivaretar all dokumentasjon, slik at en enkelt kan hente frem nødvendig dokumentasjon i alle de forskjellige prosesser en forvalter er involvert i. Dersom en har behov for å sømløst integrere Drift og Vedlikeholdsaktivitetene kan en legge til Plania DV og få en komplett FDVU løsning. Disse to produktene fungere sømløst sammen, og konsoliderer prosesser innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Relatert innhold