Partners login

Plania

Få oversikt: PLANIA IV

Full oversikt over ressurser, rutiner, maskiner leverandører og reservedeler. Reduser antall uplanlagt produksjonsstans, hastebestillinger og kapital bundet i reservelslageret. Alt i ett brukervennlig system!

Hvorfor velge Plania? Se her!

Det finnes stadig flere FDV systemer på markedet. Selv for oss som arbeider med dette til daglig virker alternativene nesten uendelige. I dagens marked finnes både «påbygg» til ERP og CRM systemer, små «apps» og dedikerte fagsystemer. Plania er sistnevnte, et rendyrket FDV system.

Plania IV


Drift og Vedlikehold for Industri

Plania IV optimaliserer vedlikeholdsprosessen, reduserser antall uplanlagt produksjonsstans og gir en effektiv håndtering av delelageret. I tillegg reduserer Plania IV kapital bunnet i delelageret og behovet for kostbare hastebestillinger.

Vi får full oversikt over ressurser, rutiner, maskiner og reservedeler. Alt dette i ett brukervennlig system. Resultat av innføring av Plania DV har gitt oss en god oversikt, mye mindre hastebestilling og nedgang i uplanlagt produksjonsstans. Denne type resultater gir store besparelser.
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

Et vedlikeholdssystem som Plania er helt nødvendig for at vi skal klare å levere driftssikre maskiner med maksimal oppe-/driftstid
Marine Harvest

Einar Roan / Teknisk leder

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

EWOS innfører moderne vedlikehold og Plania gir oss muligheten til å benytte de verktøy og standardene det innebærer.
Ewos Innovation AS

Jan Helge Førde / Maintenance Manager

For Skretting så har Plania bidratt til å «videreutvikle vårt vedlikeholdskonsept som baserer seg på aktivt bruk av vedlikeholdssystem og moderne vedlikeholdsteknikker». Dette har resultert i en kostnadsoptimal drift ved at vedlikeholdet til en hver tid er dimensjonert etter de overordnede målsettinger.
Skretting

Geir Bremnes / Teknisk Leder

Oversikt, kontroll og sporbart
Plania IV gir komplett oversikt over aktiviteter og dokumentasjon, slik at en enkelt får oversikt over hva som blir gjort, når og av hvem. En vil også kunne skille mellom forskjellige type jobber, og naturligvis enkelt ta ut rapporter som benyttes for beslutningsstøtte rundt disse viktige områdene. Ved å aktivt bruke Plania IV vil en få full oversikt over all dokumentasjon og kostnader knyttet til anlegg, lager, maskiner og utstyr. Utførende personell får en mer strukturert hverdag, samtidig som de får en god bekreftelse på hvor de legger ned sin egen arbeidsinnsats.

Kontroll på reservedellageret
Kontroll på lager og reservedeler gir ytterligge  besparelser, og ikke minst kontroll og oversikt over alle delene. Automatisert bestillingsforslag basert på angitt minimum lagerført antall forenkler lagerføringen og sikrer korrekt tilgang til den enkelte reservedel. Fremtidig behov foreslås basert på periodiske rutiner, slik at nødvendige deler er tilgjengelig for planlagte og periodiske oppgaver. Kombinasjonen automatisert bestillingsforslag og behovsanalyse for fremtidige jobber reduserer antall kostbare hastebestillinger, samtidig som du har full oversikt over alternative leverandører og hvilke deler som hører hjemme på hvilken maskin. Med Plania IV lager og reservedel unngås unødvendige bestillinger, lange stopp og en får redusert kapital bundet i reservedellageret.

Innrapportering av feil og avvik
Med Plania IV kan flere ressurser bistå maskinoperatørene ved utførelse av enkle rutiner, samtidig som de kan melde inn feil, avvik, ulyder osv. 
Med varslingsmuligheter, både i systemet og varsling pr epost, får en umiddelbar tilgang til oppdatert informasjon. Tilgang via håndholdte enheter gjør det enkelt for teknisk personell å følge de definerte arbeidsprosesser, dokumentere arbeid utført og bidra til samhandling som effektiviserer vedlikeholdsoperasjonen. Plania IV er med andre ord systemet som hjelper deg å oppnå de besparelsene og den oversikten du er på jakt etter.