Partners login

Plania

Tilgjengelig informasjon Når du trenger det

Det skal være enkelt å ta ut den rette informasjonen når en virkelig trenger det. Og det på en enkel måte. Det kan Plania hjelpe med

For Byggeiere


Som byggeiere er det mange forpliktelser, og det blir større og større krav til dokumentasjon. Dette krever at man har god oversikt over eget FDV arbeid. Dessuten så er det store verdier en forvalter, og det kan fort bli kostbart dersom en ikke er flinke på FDV

Plania DV er ett perfekt verktøy for å ha kontroll på alle rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.
UNN

Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk
Subsea 7

Hans Olavesen / Facility Manager

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Byggeiere skal ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, samtidig som man skal ivareta byggets verdi og sikkerhet gjenomm fornuftig drift og vedlikehold av bygget. En skal også kunne dokumentere at alle rutiner er i henhold til lover og forskrifter. Ha kontroll på alle underleverandører, og følge opp alle garantier på tekniske installasjoner og utstyr. Dette kanskje også samtidig som en skal ivareta flere leietakere, enten det er interne avdelinger eller eksterne leietakere.

Med andre ord veldig mye informasjon å holde rede på, og ikke minst å svare for dersom det skulle bli nødvendig. 

 

Plania kan gjennom sine produkter være det perfekte verktøyet til å ikke bare ivareta all den informasjonen , men også å få strukturert den på en fornuftig måte. Da blir det enklere og raskere å hente ut riktig informasjon ved behov. En kan også enkelt sette opp faste rapporter, slik at en etter eget behov til enhver tid er informert om status.  Via Plania vil en få full kontroll på alle aktiviteter knyttet til drift og vedlikehold, både utført av interne ressurser og eksterne ressurser. En vil også få full oversikt over egne eiendommer, bygg, arealer, tekniske anlegg, og komponenter.

Relatert innhold