Partners login

Plania

Oppdatert og tilgjengelig til enhver tid Digital brannbok

Digitaliser eiendommens brannbok.
Plania Digital Brannok samler, deler og presenterer all dokumentasjon relatert til Brann på web.

Brann dokumentasjon


Plania Web er ett supplement til alle Plania produktene og åpner for funksjonalitet fra Plania via nettleseren.
Denne løsningen åpner opp for en rekke muligheter som vil forenkle hverdagen, og det er enkelt å spesialtilpasse etter sine egne behov

​En komplett Plania FDV løsning er omfattende og en viktig del av dette er all branndokumentasjonen. Ved å benytte Plania vil en automatisk kunne etablere en digital brannbok på en enkel måte. Den vil til enhver tid være oppdatert, så fremt en benytter Plania til å ivareta drift og vedlikeholdsarbeidet relatert til brann. 

En vil da ivareta all dokumentasjon og rutiner relatert til brann på samme sted og en kan enkelt få oversikt over hele brannboken, og dette gjelder da naturligvis alle byggene som er registrert i Plania.

Plania DV er ett perfekt verktøy for å ha kontroll på alle rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.
UNN

Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk
Subsea 7

Hans Olavesen / Facility Manager

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Relatert innhold