Partners login

Plania

Full oversikt Oversikt og kontroll

Enkel og rask oversikt over alle kontrakter og arealer. Gode rapporter og alle forutsetninger for å yte god kundeservice mot leietakere.

Eiendomsforvaltere


Perfekt arbeidsverktøy for forvaltere som ønsker å samle alt på en plass, samtidig som de ønsker en litt smidigere hverdag

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Web-løsningen til Plania har effektivisert hverdagen vår betraktelig. Brukere melder inn saker selv, epost- og telefonhenvendelser er over halvert det siste året.
Coast Center Base AS

May Britt Wang Paulsen / Saksbehandler Eiendom/Drift

Ved å ta i bruk Plania har Boligbygg Oslo KF fått systemstøtte som underbygger våre forretningsprosesser. Vi har fått en helhetlig løsning og et bedre styringsverktøy. Plania har dyktige prosjektledere og konsulenter som evner å sette seg inn i våre problemstillinger
Boligbygg Oslo KF

Randi Anne Ervik / Spesialkonsulent

For eiendomsforvaltere er det viktig å ha orden og oversikt på alle kontrakter som inngår på de forskjellige byggene, og all dokumentasjonen det medbringer. En skal kanskje også kunne dokumentere at alle rutiner er i henhold til lover og forskrifter. Ha kontroll på alle underleverandører, og følge opp alle garantier.

Dette kanskje også samtidig som en skal ivareta flere leietakere, enten det er interne avdelinger eller eksterne leietakere.

Plania har lang erfaring med implementering av databasert kontraktsforvaltning, og har den kunnskapen som skal til for at dette blir en vellykket og smidig prosess. Det er mange detaljer som skal på plass, og det er kritisk at alt stemmer. Denne type innføring gir en god oversikt og kontroll over kontraktene, samtidig som en styrer unna at det er veldig person avhengig. Systemet bidrar også til at alle datoer som er viktige blir varslet og dette i god tid, slik at en kan forberede seg.

Plania EF håndterer reguleringer, garantier, endinger, fakturering og rapportering. 

En vil ofte også ha ansvar for drift og vedlikehold knyttet til byggene, og det øker kravene til kontroll og oversikt. Her er det mye dokumentasjon som skal være på plass, samtidig som en skal styre alle rutiner og aktiviteter på byggene. Dette kan til tider være krevende og veldig person avhengig dersom en ikke har dette strukturert i et verktøy som er veldig brukervennlig og har gode søkemuligheter. På den måten kan en lett finne den informasjonen en søker etter, samtidig som en enkelt kan planlegge frem i tid.

Plania DV er perfekt til denne typer oppgaver.

Setter man sammen Plania EF og Plania DV får man markedets mest brukervennlige FDVU verktøy. Samtidig som en får et verktøy med alle de funksjonaliteter en kan forvente som profesjonell eiendomsforvalter.

Relatert innhold