Partners login

Plania

Elektro dokumentasjon Samlet på en plass

Ved å samle dokumentasjonen i en håndbok vil en enkelt kunne hente og presentere nødvendig data

Elektro dokumentasjon


Full kontroll på elektrodokumentasjonen i den digitale Elektro håndboken. På lik linje med brann, har vi strenge krav til dokumentasjon relatert til elektro. Plania fanger dette opp på en enkel måte, og en kan på samme måte som i brannboken etablere en egen elektro håndbok. Dette vil gi en god oversikt over dokumentasjon og rutiner relatert til elektro, samtidig som det er lett tilgjengelig for deg selv og andre via Plania Web.
 

I Plania kan en etablere en Elektro håndbok på bakgrunn av all dokumentasjonen som en uansett har i FDV systemet, sammen med alle rutiner og tekniske installasjoner relatert til Elektro. Dette vil en få samlet i en håndbok, som presenteres i web grensesnitt og dermed enkelt kan distribueres ut.

Relatert innhold