Partners login

Plania

Enkel oppgavehåndtering Smidig kommunikasjon

Fleksibel og enkel funksjonalitet tilpasset de forskjellige brukerrollene. Sammen med prosesser tilpasset kommunal virksomhet, forenkler Plania mye for de som skal ivareta rutiner og dokumentasjon relatert til eiendommer, bygg og tekniske installasjoner.

Kommuner og fylkeskommuner


De fleste kommuner og fylkeskommuner er store eiendomsbesittere og har strenge krav til sine bygg, ettersom flere av byggene brukes til spesielle formål som skoler, kulturhus og omsorgsbygg eller leiligheter. Dette medfører også ett stort ansvar om ha kontroll og orden i all dokumentasjon og ikke minst alle rutiner som kreves for å ivareta ett byggs verdi og krav til drift og vedlikehold.

Plania DV er ett perfekt verktøy for å ha kontroll på alle rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.
UNN

Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk
Subsea 7

Hans Olavesen / Facility Manager

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Med å benytte Plania som verktøy vil en forenkle prosesser og samordning på tvers i kommunen eller fylkeskommunen. Plania tilpasses hver enkelt bruker og den rollen en innehar. Det vil også gjenspeiles i tilganger og rettigheter i systemet. Enkle brukere, som kun er inne en gang i blant, vil dermed få ett veldig enkelt brukergrensesnitt tilpasset sin rolle.

Utover å håndtere dokumentasjon og alle drift\vedlikeholds rutiner vil Plania også håndtere all kontraktshåndtering. Dette gjelder da både serviceavtaler, utleiekontrakter og innleiekontrakter. Plania har funksjonalitet som vil gi forvaltere en god oversikt over både arealer og kontrakter, samtidig som en får støtte for egne prosesser og proaktiv hjelp til å ivareta viktige datoer. Muligheten til å samle all denne informasjonen på en og samme plass vil bidra til å få en mer effektiv prosess, bedre serviceytelse mot leietaker(enten det er intern eller ekstern) og ikke minst at dette blir mye mindre personavhengig for organisasjonen.

Plania har også løsninger for VA. Vann og avløp har på lik linje med byggforvaltning ofte veldig mye vedlikehold, og egne krav til dokumentasjon. Dette både på renseanlegg og pumpestasjoner, og her er det også mye teknisk utstyr og informasjon rundt utstyret som skal ivaretas. Dette løser Plania på en smidig måte.

Relatert innhold