Partners login

Plania

God kommunikasjon gir Fornøyde kunder

Meldingshåndtering i Plania gir leietaker og andre innmeldere god innsikt i egne innmeldte saker, og automatiske mailvarslinger ved statusendringer. Dette gjør dem trygge på at deres interesser er godt ivaretatt, og gir inntrykk av at sakene blir behandlet på en profesjonell måte.

God kommunikasjon gir Fornøyde ansatte

Meldingshåndtering i Plania gir egne ansatte og andre innmeldere god innsikt i egne innmeldte saker, og automatiske mailvarslinger ved statusendringer. Dette gjør dem trygge på at deres interesser er godt ivaretatt, og gir inntrykk av at sakene blir behandlet på en proffesjonell måte.

Meldingshåndtering (service senter)


Det kommer mange henvendelser inn til en drift og vedlikeholdsavdeling. Plania hjelper til med å automatisere håndtering av dette, samtidig som vi forenkler prosessen og kommunikasjonen mot innmeldere.

Plania DV er ett perfekt verktøy for å ha kontroll på alle rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.
UNN

Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk
Subsea 7

Hans Olavesen / Facility Manager

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Meldingshåndtering i Plania bidrar til en effektiv håndtering av alle henvendelser som kommer utenfra. Enten det er fra kunder, interne avdelinger, skoler, leverandører eller andre. Plania bidrar til at en effektivt kan prioritere oppgaver, og samtidig gi automatisk tilbakemelding til innmelder. På denne måten vil en være proaktiv i forhold til innmelder, samt at en får alt nedskrevet i sten og slipper en masse antagelser og unødvendige misforståelser mellom partene. 

Innmelder logger seg da inn via Plania Web og registrerer oppdrag/oppgaver eller avvik. Dette kan være ansatte eller avdelingsledere som normalt sett ikke har noe med Plania å gjøre, men som kan rapportere eller bestille oppdrag. Disse brukerne vil alltid kunne se sine meldinger, status på meldingene, og historikk på det som er utført tidligere. De vil også få mailvarslinger ved status endringer på innmeldte saker, slik at Plania virker proaktiv i forhold til tilbakemeldinger til brukerne(kundene).

Hoveddelen av informasjonen er forhåndsutfylt så det er i hovedsak kun beskrivelse av oppdraget brukeren trenger å fylle ut.
 
 

Alle forespørsler havner i ett eget register for viderebehandling. Dette registeret kan enkelt sorteres ut på flere kriterier alt etter hvilke informasjon en er ute etter. For eksempel kan en filtrere ut på fag eller prioritet.

I Plania skal innmeldte forespørsler videre behandles av dedikert personell. Her bestemmes hvorvidt forespørselen skal utføres (lage arbeidsordre), planlegges senere, settes prioritet, kanselleres, videresendes til andre, sette ansvarlig osv. Dersom en melding skal registreres som arbeidsordre overføres den direkte, og en ny arbeidsordre med all informasjon fra melding opprettes. Med andre ord trenger man ikke registrere all informasjonen en gang til.

Relatert innhold