Partners login

Plania

Nødvendig informasjon, lett tilgjengelig Mobile flater

Plania er tilpasset alle arbeidsflater, og kan enkelt tas med enten via en smart telefon eller ett nettbrett

Mobile løsninger


Alltid tilgang til riktig informasjon og muligheten til å gjøre oppdateringer der og da.

Plania er tilgjengelig på alle arbeidsflater og kunden kan velge selv om den vil benytte pc, nettbrett eller smarttelefon. Dette åpner for å kunne forenkle arbeidshverdagen, samtidig som en slipper unødvendig transport frem og tilbake. Da får man ut oppdatert informasjon uten at en nødvendigvis må ha en pc i nærheten. Man kan naturligvis også benytte disse flatene til å etablere rutiner, arbeidsordre, ferdigmelde oppgaver, rapporter avvik, oppdatere basisinformasjon m.m 

Produkteter er tilpasset hver enkel flate og det er spesielt fokus på brukervennlighet og prosessflyt. Det er "touch" skjerm vennlige menyer og knapper. For å skreddersy løsninger til hver enkelt brukers nivå, kan kunden selv bygge menyer og gi rettigheter til brukeren i forhold til hvilken informasjon og funksjonalitet en har behov for i sin arbeidshverdag

Det er også utviklet en egen app som er tilpasset både nettbrett og smarttelefoner. Denne har et brukervennlig grensesnitt med store kontaktflater som forenkler tilgang og registrering av informasjon.
Vi har i tillegg lagt til skanne funksjon som gjør at du ved hjelp av QR-kode enkelt kan få opp objektkort og aktive arbeidsordre.


Personvern relatert til app

Relatert innhold