Partners login

Plania

Det er viktig å kunne sammenstille data Rapportering

Dersom en skal kunne måle effekten av forskjellige tiltak en har iverksatt er det viktig å kunne se hvilke utslag slike tiltak gjør i organisasjonen på en enkel måte. Plania har lang erfaring med å gjøre dette enkelt og visuelt for våre kunder.
 

Rapportering


Dersom en skal kunne måle sin egen utvikling er det viktig å kunne ta ut gode rapporter. På den måten vil en hurtig kunne se hvorvidt en er på riktig vei.

Plania DV er ett perfekt verktøy for å ha kontroll på alle rutiner, dokumentasjon og leverandører knyttet til våre bygg.
UNN

Thomas Lyngmo / Vedlikeholdsleder

Det er ryddig og greit. Ja, egentlig er det ganske fantastisk
Subsea 7

Hans Olavesen / Facility Manager

Brukervennligheten og fleksibiliteten i systemet, gjør at vi får oversikten på aktiviteten og kostnadene. Plania betyr for meg = kontroll og orden
Aarbakke AS

Reidar tunheim / Service mananger

Et av kravene er dokumentasjon innen området brann og brannsikkerhet. Her har vi tatt i bruk Plania Brannbok
Nortura

Magne Johannesen / Fagsjef Vedlikehold

NorSea Group er den største eieren av forsyningsbase infrastruktur langs norske-kysten. Plania er et svært nyttig og effektivt system for oss i arbeidet med å forvalte og drifte våre operasjonsområder, kaier, bygningsmasse og maskinpark
Norsea Group

Hedvig Emsøy /

Det kan være en utfordring å få sammenstilt data slik at en får bedre oversikt, både relatert til utleie og relatert til drift og vedlikeholdsarbeid.  Ved å jevnlig få ut rapporter som sier noe om hvordan man ligger an, vil en raskt kunne fange opp avvik. Samtidig som en enkelt kan sette fingere på hva som forårsaker avviket.
 

Dersom en ikke kan ta ut målbare kriterier, blir det også vanskelig å
måle hvor bra eller dårlig man gjør det. Samtidig som det er vanskelig å peke på hva som er bra og hva som bør endres på.

Ved å benytte rapportering i Plania vil en enkelt få denne oversikten, sammen med mange flere muligheter. Sammenstillingen av de forskjellige type rapportene, og mulighetene rundt dem gir brukerne av systemet ett suverent verktøy i hverdagen.En kan benytte rapportere flere plasser i systemet og legge dem til på egne Dashboards. Det er også mulighet for at ledere eller kunder kan abonnere på rapporter, slik at de blir levert på epost til faste tider (eksempelvis 1 gang i måneden)
 

Relatert innhold