Partners login

Plania

Renhold Full oversikt og kontroll

Med Plania renholdsmodul vil en kunne gjøre store besparelser, samtidig som en gir renholdere en lettere og mer oversiktelig hverdag.

Renholdere


Godt renhold er en viktig faktor i drift og vedlikehold av bygg. Det er også normalt sett en viktig og fremtredende budsjettpost. Med andre ord er det viktig for driftere og byggeiere å kunne levere effektiv og nødvendig renhold uten å miste kontroll på rutiner og kostnader. Plania har en egen modul som ivaretar dette.


 

Renholdsmodulen i Plania ivaretar båre rollen som renholdsleder og renholder i en og samme løsning. Det er enkelt å få full oversikt over hvilke renhold som skal utføres til hvilken tid, samtidig som renholderen kan markere hvor langt de er kommet direkte på tegningen via nettbrettet.

Enkel oppstart

En kan på en enkel måte sette opp renholdsplaner og Plania benytter eksisterende dwg tegninger som grunnlag. En kan også registrere inn til arealforvalter dersom det er feil på tegning i forhold til virkelighet og dermed også bidra med å opprettholde en korrekt areal og tegningsdatabase.
 

Brukervennlig og funksjonell
Utførende personell kan selv velge om de vil jobbe direkte på tegning eller via lister. Her kan enkelt rapportere status på rom etterhvert som en har utført renholdet, samtidig som en kan legge på tilleggsoppgaver som har medført økt tidsbruk.
 

Gode rapporteringsmuligheter

All data blir lagret i databasen, så en kan enkelt ta ut rapporter på renholdet. Dette gir god oversikt over renholdsbelastning pr team/renholder, tidsforbruk, status på renhold, avvik, ekstra renhold osv.

Relatert innhold